قول مساعد معاون وزیر کشور دربازید از شهرسرایان

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان: معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بهمراه استاندار ومدیر کل دفترامورشهری وشوراها استانداری خراسان جنوبی با حضور در سرایان از بافت تاریخی شهر سرایان و طرحهای در دست اقدام شهرداری سرایان بازدید کردند.

شهردار سرایان در این بازدید به پروژه های نیمه تمام شهرداری سرایان شامل مجتمع تجاری  زمرد و باند پیاده روی مقابل فرمانداری  و مسائل و مشکلات حوزه شهری سرایان اشاره و خواستار مساعدت و اختصاص اعتبار برای سرعت در اجرای این طرحها شد.

 وی با تشکر از توجه استاندار درخصوص تخصیص اعتبار برای تکمیل حمام تاریخی سرایان گفت :بزودی عملیات تکمیلی این پروژه به اتمام و شاهد بهره برداری  از این طرح خواهیم بود.

مهندس "مطلبی پور"  اختصاص مبلغ دومیلیارد تومان به میراث فرهنگی سرایان جهت تکمیل عملیات احداث بازار چه بافت تاریخی  شد. و افزود:با بهره برداری از این طرح شاهد فعالیت زنده صنعت چلنگری و رونق اشتعال  در بازارچه اهنگران خواهیم بود.فرماندار سرایان نیز در این بازدید با بیان گزارشی ،مسائل و مشکلات شهرستان را بصورت مکتوب به رئیس سازمان شهرداریها تقدیم و بر اختصاص سهمیه قیر برای رونق فعالیتهای شهرداریها و دهیاریها با توجه به محدودیت منابع مالی  این دو نهاد تاکید کرد."دکتر جلالی نژاد "معاون وزیر کشور در این بازدید قول مساعد برای تخصیص اعتبار دو پروژه تکمیل مجتمع زمرد و باند پیاده روی مقابل فرمانداری را داد.