بازنشستگی بعد از30سال تلاش صادقانه

در تاریخ31 اردیبهشت ماه99 مراسم بازنشستگی و پایان 30 سال خدمت صادقانه آقای محمد مهدی جعفرزاده مسئول محترم اموراداری شهرداری با حضورشهردارمحترم و پرسنل شهرداری درمحل دفترآقای شهردار برگزارواز ایشان تقدیرشد.